Vui lòng điền tên miền của bạn để kiểm tra còn hay không.

Xem bằng danh mục
Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com
Giá mới 239,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 239,000 đ
1 Year
.net
Giá mới 269,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 269,000 đ
1 Year
.org
Giá mới 229,500 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 229,500 đ
1 Year
.info
Giá mới 99,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 99,000 đ
1 Year
.vn
Giá mới 750,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 750,000 đ
1 Year
.com.vn
Giá mới 0 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A
.dev
Giá mới 374,500 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 374,500 đ
1 Year
.ai
Giá mới 1,472,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 1,472,000 đ
1 Year
.xyz
Giá mới 25,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 25,000 đ
1 Year
.me
Giá mới 150,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 150,000 đ
1 Year
.io
Giá mới 722,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 722,000 đ
1 Year
.global
Giá mới 497,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 497,000 đ
1 Year
.health
Giá mới 874,750 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 874,750 đ
1 Year
.club
Giá mới 49,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 49,000 đ
1 Year
.shop
Giá mới 72,000 đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 72,000 đ
1 Year
.studio
Giá mới 52,000 đ
1 Year
Chuyển về 52,000 đ
1 Year
Gia hạn 52,000 đ
1 Year

Thêm dịch vụ Hosting

Đăng ký dịch vụ Hosting & Máy chủ chất lượng cao

Chúng tôi có mọi dịch vụ máy chủ phù hợp với ngân sách của bạn

Xem dịch vụ

Chuyển tên miền về inode

Chuyển tên miền về inode và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng**

* * Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn

Đăng ký chuyển
0
tên miền được chọn